Global Media Village
home periodieken dagblad metro media projecten klanten over ons

Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO

NCDO is het centrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO levert een bijdrage aan de mondiale dimensie van burgerschap door kennis over en inzicht in internationale samenwerking van Nederlanders te vergroten. NCDO werkt samen met overheid en politieke maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap aan een duurzaam verbonden samenleving.

In dit kader ontwikkelt NCDO kennisdossiers en onderzoeken over actuele mondiale vraagstukken, speciaal gericht op geïnteresseerden en professionals die zich graag goed laten informeren over globaliseringsvraagstukken. De dossiers zijn onderdeel van de NCDO Globaliseringreeks en bieden beknopte, maar gedegen achtergrondinformatie over relevante en dringende thema’s. NCDO wil hiermee de kennis en inhoudelijke discussie over internationale samenwerking in de Nederlandse samenleving bevorderen en versterken.

Global Village Media is verantwoordelijk voor vormgeving en druk.

Media Projecten
App OneWorld Magazine
Globaliserings- en Onderzoeksreeks NCDO
Tablet uitgave Wilde Ganzen Magazine
Advertorial in OneWorld
Jaarboek Internationale Samenwerking
Columnbundel 'Lieve Wereldverbeteraar,'
Bijlage en films Omgekeerde Ontwikkelingssamenwerking
Essaybundel Heilige Huisjes
FairClimate bijlage
Voorbij maar niet vergeten
Jaarverslag Mainline
's Gravenhekje 1A 1011 TG Amsterdam T 020 5611 243